trường hợp cx130c

 • : 2020-3-17
 • 05 trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2021

  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/...

  2020-10-15 · Trường hợp 1: Không đáp ứng tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định, cụ thể như sau: Trường hợp 5: Thuộc trường hợp được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc không …

  Dịch vụ liên hệ
  WhatsApp

  2022-7-20 · Ngoài ra, theo hướng dẫn về thủ tục hải quan tại khoản 50 điều 1 thông tư số 39/2018/TT BTC và điều 74 tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 thì với hàng hóa, dịch vụ bán vào khu chế xuất sẽ không phải làm thủ tục hải quan trong trường hợp: 1, …

  Dịch vụ liên hệ
  WhatsApp